Bir başka WordPress sitesi

Recent Posts

Tüm duvarı boyayacağız! Ama acele edin, polis bundan hoşlanmıyor! Takım olarak hızlı ve devasa bir eser yaratmak için Graffiti’den daha iyi bir yol olamaz. Graffiti sanatçımızdan aldığımız kısa eğitimin ardından sprey boyalarımızla koca duvarımıza –merak etmeyin yasal sıkıntısı olmayan özel duvarımızı kendimiz getiriyoruz- takım takım mesajlarımızı, şekillerimizi yansıtıyoruz. Tüm takımlar işini bitirdiğinde ise rengarenk, harika bir duvarımız oluyor!

Eğitmenimizin verdiği derslerden sonra Pompei deki yazıları bile kıskandıracak graffitiler sizin ellerinizden çıkacak. Takım çalışmasının ruhu ile senkronize çalışmanın hazzı graffiti sanatınıza yansıyacak. Graffiti ruhunuzdaki çılgınlığın, isyankârlığın en renkli dışa vurumudur. Sizin için hazırladığımız tertemiz duvara sprey boyalarımızla takımınızın mesajını sergileyeceksiniz. Yarattığımız bu renkli duvarla içinizdeki graffiti sanatçısını ortaya çıkarmak için sizi graffiti atölyesine davet ediyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi – Graffiti Atölyesi

bilgiuni-graffiti

M3 Works olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz Graffiti Atölyesi’nde çok renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi kısa bir sürede motive olup M3 Works ekibiyle beraber graffiti yaparak eğlendiler. Bir kez daha takım çalışmasının önemini kavrayan İstanbul Bilgi Üniversitesi, renkli ve eğlenceli Graffiti Atölyesiyle M3 Works ile beraber unutulmaz bir atölyeye imzalarını atmış oldular.

bilgiuni-graffiti (1)  bilgiuni-graffiti (2)  bilgiuni-graffiti (3)

bilgiuni-graffiti (4)  bilgiuni-graffiti (5)  bilgiuni-graffiti (6)

Janssen – Graffiti Atölyesi

janssen

M3 Works olarak Janssen ile gerçekleştirdiğimiz Graffiti Atölyesi’nde çok renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Janssen kısa bir sürede motive olup M3 Works ekibiyle beraber graffiti yaparak eğlendiler. Bir kez daha takım çalışmasının önemini kavrayan Janssen, renkli ve eğlenceli Graffiti Atölyesiyle M3 Works ile beraber unutulmaz bir atölyeye imzalarını atmış oldular.

janssen (1)  janssen (2)  janssen (4)

janssen (3)  janssen (5)  janssen (6)

STFA – Şirket Pikniği

stfa

M3 Works olarak STFA ile gerçekleştirdiğimiz Şirket Pikniği’nde çok renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. STFA kısa bir sürede motive olup M3 Works ekibiyle beraber eğlendiler. Bir kez daha takım çalışmasının önemini kavrayan STFA, renkli ve eğlenceli Şirket Pikniğiyle M3 Works ile beraber unutulmaz bir atölyeye imzalarını atmış oldular.

stfa (1)  stfa (2)  stfa (3)

stfa (4)  stfa (5)  stfa (6)

Graffiti Atölyesi

M3 Works olarak Pfizer ile gerçekleştirdiğimiz Graffiti Atölyesi’nde çok renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Pfizer kısa bir sürede motive olup M3 Works ekibiyle beraber graffiti yaparak eğlendiler. Bir kez daha grup çalışmasının önemini kavrayan Pfizer , renkli ve eğlenceli Graffiti Atölyesiyle M3 Works ile beraber unutulmaz bir atölyeye imzalarını atmış oldular.

Tarihsel olarak ilk çağ dönemine dayanan graffiti mağara duvarlarına çizilen resimler olarak bilinirdi. Graffiti çok geniş bir geçmişe sahip bir sanattır. Graffiti sanat olarak adlandırılır çünkü görsel bir şöleni ifade eder. Graffiti eski mısır uygarlıklarında kullanılmaya başlanmış, Graffiti sanatı ile insanlar kendilerini eski mısır zamanından beri ifade etmeye başlamıştır. Graffiti kişinin kendini ifade ediş şekli olarak da bilinir. Sprey boya ve fırça gibi aletlerle uygulanan Graffiti bir çeşit isyan ve dışavurumculuk olarak da nitelendirilebilir. Graffitinin geçmişine bakacak olursak Graffiti uygulayıcıları kendilerini sokak ressamı olarak adlandırmıştır. Günümüzde Graffiti hiphop müziğinin temel unsurlarından biri olmuştur. Kimliğini açıklamadan bir konu hakkında düşüncelerini duvarlara sprey boyalarla yansıtmak Graffitinin temel anlamıdır. Sosyal içerikli mesajlar taşımasının yanı sıra Graffiti aynı zamanda kişisel duyguları da yansıtmaktadır. Graffiti sanatçılarının özgün duruşu Graffiti sanatını sokaklardan artık günümüze kadar taşımış ve artık Graffiti geniş çevrelerce kabul edilmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Graffiti sanatçıları çoğu zaman maliyet gerektiren işleri kendi ceplerinden karşılar sosyal çevrelerini oluşturan dernek gibi kurumlara destek verirler. Bir çeşit isyan olarak tanımlanabilen Graffiti sanatı günümüzde oldukça yaygın bir hal almış hatta Graffiti kursları bile faaliyet göstermeye başlamıştır. 2. Dünya Savaşı zamanında ortadan ikiye bölünen Berlin duvarı Protez kişiler tarafından boyanmıştır. Yazı ve Sloganlarla bezenen duvar Graffitinin temelinin atılmış olduğunun göstergesidir.

Graffiti çok eski çağlardan beri var olması ile birlikte aynı zamanda Graffiti kişilerin isyan duygusunun ilk çağ zamanlarına dayandığının, duvardaki yazı kalıntılarına bakılarak Graffitinin sanatının o yüzyıllara ait olduğunun kanıtına varabiliriz. Savaş zamanlarında insanların seslerini duyurma biçimi olan Graffiti günümüzde hem eğlence hem de belli bir yaşam tarzının bir göstergesi olmuştur. Graffiti birçok sprey boya ve fırça boya ile duvarların rengârenk boyanması, farklı desenler çizilmesi şeklinde oluşur. Graffiti şekil itibari ile bir protesto olarak görülse de günümüzde Graffiti adına önemli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Graffiti kursları açılmış, motivasyon unsuru olarak Graffiti kurumsal bir tercih halini almış, ve Graffiti bir dalga halinde yayılmaya başlamıştır.

Graffiti Nedir?

Graffiti, en temel anlamıyla, duvar yazıları ve resimler yoluyla kendini ifade eden bir görsel uygulamadır. Grafik sözcüğü kökeninden türetilmiştir.Graffiti, kimi çevrelerce bir sanat dalı olarak kabul edilirken, bir başka bakış açısı da, graffitiyi vandalizm olarak değerlendirmektedir.

 

  

 

Tarihçesi

Tarihsel olarak graffiti’nin oldukça eski bir geçmişe, mağara duvarlarına çizilen şekiller nedeniyle ilkçağ, 4. veya 5. yüzyıl dönemlerine dayandığı, Pompei’deki duvar yazılarının graffiti sayıldığı söylenebilir. Eski Mısır döneminde insanların geçtikleri yerlerdeki duvar ve kayalara bıraktıkları çeşitli şekil ve yazılardan oluşan mesajlar, graffitinin ilk adımları sayılsa da, günümüzdeki anlamıyla graffitinin ana çıkış noktası 1940’lı II. Dünya Savaşı günlerine denk gelmektedir. Almanya’yı Doğu ve Batı şeklinde ikiye bölen Berlin Duvarı’nın her iki yanı protest kişilerce boyanarak, yazı ve sloganlarla bezendi. 1960’lı yıllarda ABD’de politik grupların görüşlerini duyurmak için bu yöntemi tercih etmesi, gençlerden oluşan sokak çetelerinin, kendi denetimleri altındaki alanları belirlemek için duvar yazılarını kullanmasına yol açtı. Ardından bağımsız bireyler graffitiyi geliştirdi. Sosyal içerikli iletiler dışında, bireysel seçimleri de yansıtmaya başlayan graffitiler giderek renklendi. 1970’lere gelinirken, bu görsel uygulama, şehir duvarlarından metro duvarlarına geçerken, New York’tan ABD’nin hemen hemen tümüne yayıldı.

Gelişimi

Dünyanın çeşitli ülkelerinde başta duvarlar olmak üzere uygun olan hemen hemen her zemin; graffitiler için uygun yer oluşturuyor, sprey boya, fırça gibi çeşitli araçlar devreye girerek, neredeyse beğeni yarışması haline dönüştürüldü.Graffitinin genel olarak illegal (yasadışı) bir uygulama olması, bu konuda yasa eksiklikleri, tarihsel eserler, özel konutlar dahil, herhangi birçok yerin rastgele boyanarak graffiti zemini kabul edilip uygulama yapılması, graffitiye bakış açısının ağırlıklı vandalizm olarak kabul edilmesinde rol oynamış, uygulayanlar hakkında yasal işlemler yapılmıştır. Özellikle hip-hop kültürünün yaygınlaşmasıyla modern ve asıl şu anki graffiti ortaya çıkmıştır. Graffitinin bugüne gelmesine kadar geçen süreçte, bu konuda Hugo Martinez, Bozo Texino, Taki 183 gibi isimlerin ünlenmesine yol açtı. Graffiti yapanların çok büyük bir çoğunluğu kimliklerini gizlemekte ve papo 184, junior 161, cay 161, stitch 171, barbara 62, TAKI 183 gibi takma isimler kullanmaktadırlar. Örnek olarak TAKI 183, 1969 – 1974 yılları arasında Washington ve Manhattan’da metro istasyonlarında büyük ün yapmıştır.

Graffiti, kendi gelişimsel sürecini rekabet ortamının da teşvikiyle hızlı yaşamıştır. Bu gelişim sonucunda “tag” adı verilen graffiti yazarları imzalarına semboller, ilgi çekici resimler eklenmeye başlamış. Bazıları sayısal simgeler, bazıları logo vb. şekiller kullanmıştır. Zamanla kullanılan harflerin boyutları büyümüş, harflerin içi desenlerle süslenmeye başlanmış, herkes kendi yazım tarzını belirlemiş ve kendine has renkleri kullanmış, hatta durum giderek kaligrafi sanatının bir yansımasına dönüşmüştür.

Graffiti uygulayıcıları, kendilerini sokak ressamı olarak tanımlarlarken, çoğu zaman işi gerektiren maliyetleri kendi ceplerinden ya da sosyal çevrelerini oluşturan dernek, örgüt vb. topluluklardan karşılarlar. “Graffiti” adıyla müzik grupları, albümler vb. oluşumlar gerçekleşmiştir. İran gibi baskıcı yönetim altındaki ülkelerde bile görülen sanat; genellikle barış yanlısı, savaş karşıtı bir eğilim çizmektedir. Günümüz graffitisi, hip hop kültürünün temel unsurlarından biri olmuş, kimliğini açıklamaktan çekinmeyen, bu konuda yasal dernekler, sinema filmleri, bilgisayar oyunları, web siteleri, grafik bilgisayar programları vb. oluşturanların temsilciliğinde, çeşitli iniş çıkışlarla varlığını sürdürmektedir.

Tüm dünyada graffiti 1980 sonrası zirve yıllarını yaşamıştır. Bu süreçte ABD’nde toplumsal sorun haline geldiği bir dönem yaşandığında, spray boyalar, satıldığı yerlerde kilit altında tutulup, küçük yaştakilere satışı yapılmamıştır. 1980’li yıllaırn ikinci yarısının sonlarında düşüş eğilimi göstermişse de 1990’ların ortalarında yeniden yükselen bir grafik izler.